Terug naar home

Cookie beleid

Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site. Door gebruik te maken van de site accepteert u de disclaimer.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Juwelier van Willegen. Het is niet toegestaan om de site, of delen daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juwelier van Willegen. Deze schriftelijke toestemming is niet nodig indien het voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is. De informatie op www.juwelier.nu wordt door ons met de meeste zorg samengesteld. Desondanks zou het mogelijk kunnen zijn dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of niet geheel correct is. De informatie op de site wordt met grote regelmaat aangevuld en/of aangepast. Juwelier van Willegen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Juwelier van Willegen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Policy

Juwelier van Willegen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Juwelier van Willegen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in opdracht van gerechtelijk bevel.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet. Onze website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het browsen geen cookies ontvangt. Het kan dan echter voorkomen dat u de site niet geheel optimaal kunt gebruiken.

Er wordt gebruikt gemaakt van twee types cookies.
Analytische cookies brengen het gebruik van de website in kaart en worden geanalyseerd teneinde de kwaliteit en/of effectiviteit van de website te verbeteren en tracking cookies volgen het surfgedrag op websites waardoor het mogelijk is gerichte advertenties te tonen.

Facebook
https://www.facebook.com/policy.php

Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker navigeert over een website. De informatie wordt gebruikt om op sites van derden (facebook)de meest relevante advertentie(s) te tonen voor een specifieke gebruiker. Facebook gebruikt persistant en sessie cookies ten behoeve van reclameproducten.

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=nl#infocollect

cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker navigeert over een website. De informatie wordt gebruikt om op sites van derden (google)de meest relevante advertentie(s) te tonen voor een specifieke gebruiker. Google Adwords gebruikt persistant en sessie cookies ten behoeve van reclameproducten.

Wijzigingen van de cookieverklaring

We behouden ons het recht om dit cookiebeleid te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als de website wordt aanpast of de wetgeving rond het cookiebeleid wordt aangepast. We zullen deze wijzigingen publiceren op onze website. Door onze website te raadplegen kunt u zien wanneer het cookiebeleid is aangepast.

Cookie beleid: 1 juni 2019