De wereld van van willegen

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site. Door gebruik te maken van de site accepteert u de disclaimer.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Juwelier van Willegen. Het is niet toegestaan om de site, of delen daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juwelier van Willegen. Deze schriftelijke toestemming is niet nodig indien het voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is. De informatie op www.juwelier.nu wordt door ons met de meeste zorg samengesteld. Desondanks zou het mogelijk kunnen zijn dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of niet geheel correct is. De informatie op de site wordt met grote regelmaat aangevuld en/of aangepast. Juwelier van Willegen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Juwelier van Willegen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

 

De wereld van van Willegen

Privacy Policy

Juwelier van Willegen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Juwelier van Willegen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in opdracht van gerechtelijk bevel.

 

 

De wereld van van Willegen

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het browsen geen cookies ontvangt.