Terug naar home

Privacy Policy

Juwelier van Willegen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Juwelier van Willegen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in opdracht van gerechtelijk bevel.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij een aankoop of een aftersales activiteit verwerken wij uw naam, uw adresgegevens, contactgegevens en betaalwijze/gegevens. Deze gegevens bewaren wij om aan de daaruit voortvloeiende garantieverplichtingen te kunnen voldoen. Indien bij de aankoop persoonlijke gegevens als polsmaat of vingermaat worden genoteerd verwerken wij deze gegevens op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming ten alle tijden intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen via email. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens voor de intrekking van uw toestemming.

Contactformulier website

Als u het contactformulier op de website invult, dan verwerken we uw naam, telefoonnummer en email adres, en het onderwerp waarvoor contact wordt gevraagd. Dit ten behoeve van de afhandeling van het onderwerp van uw vraag. Dezelfde gegevens worden verwerkt indien u een aanvraag voor een pasafspraak invult via het contactformulier.
U kunt deze toestemming te allen tijden intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen via email. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens voor de intrekking van uw toestemming.

Online magazine

Als u zich aanmeldt voor ons online magazine, dan verwerken we uw email adres. U krijgt dan een email wanneer het magazine online staat.

U kunt deze toestemming te allen tijden intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen via email. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens voor de intrekking van uw toestemming.

Wie heeft toegang tot onze gegevensverwerking?

We delen geen gegevens met derden en maken uw gegevens niet openbaar, behoudens de onderstaande partijen die zorg dragen voor de functionering en beveiliging van de website en servers.

• Hostingprovider
• IT bedrijf

Alleen op grond van wettelijke en gerechtelijke voorschriften, toezichthouders of andere overheidsorganen dragen we gegevens over. Dit om onze rechten te beschermen of te verdedigen of om illegale activiteiten, fraude of schendingen van toepasselijke voorwaarden te voorkomen.

Privacy rechten

Juwelier van Willegen is zich ervan bewust dat uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens met het meeste respect behandeld dienen te worden.
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen, of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
• Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden
• Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens met betrekking tot direct mail/marketing

U kunt schriftelijk contact met ons opnemen per email op info@juwelier.nu voor de uitoefening van uw rechten. We reageren binnen de hiervoor wettelijk gestelde termijn. We behouden het recht om voor verificatiedoeleinden aanvullende informatie te vragen om uw identiteit vast te stellen.

U kunt meer informatie over uw privacy rechten vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

We behouden het recht deze privacyverklaring te wijzigen wanneer de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden gewijzigd.

Privacy Policy: Juni 2019